Energidirektörens emeritus tankeförsök

Av medierapporterna att döma förefaller det som om Stockholms feministiska snöröjning misslyckas även i år. Snön ligger kvar på gator, cykelvägar och trottoarer.

Ett akademiskt problem, sett utifrån ett soligt södra Spanien, men ändå värt att begrunda.

Kanske Stockholm skulle försöka sig på helt vanlig snöröjning, alltså att se till att snön försvinner så snart som möjligt från gator, cykelvägar och trottoarer? Helt utan genusperspektiv? Inte helt politiskt korrekt men kanske praktiskt.

22. nov, 2017