Energidirektörens emeritus tankeförsök

Liberalerna gör ju det mesta rätt. Ändå röstar inte mer än fem procent på oss. Jag fick en del förslag på förklaringar när jag för en vecka sedan funderade på varför.

Från att bli alla goda gåvors givare som "gratis" kollektivtrafik för pensionärer till nödvändigheten av ett tydligt avståndstanke från misstankar om samarbete med socialdemokraterna.

Läser i dagens nummer av Fokus en intressant artikel om Nyamko Sabuni, hållbarhetschef vid ÅF. Hon var det liberala statsråd som vägrade vara politiskt korrekt. Hon har alltid stått upp för sin liberala grundsyn, vägrat kalla sig feminist, tagit strid mot "hederskulturen" och lyft fram de verkliga problemen i integrationsfrågorna. För detta fick hon mycket kritik och lämnade alliansregeringen 2013.

Björklund är omvald. Gott så. Ska liberalerna lyfta i valet 2018 krävs mer. Möjligheterna finns, om vi vågar.

24. nov, 2017