Energidirektörens emeritus tankeförsök

Politikers och chefstjänstemäns i Uddevalla resa till Kanada för att studera invandringen engagerar. Att studera hur andra gör är viktigt. Den kritik som framförts i Bohusläningen, som antyder slöseri och fördold nöjesresa, är inte seriös.

Att lära av andras erfarenheter är bra. Jag anser inte att 17 000 kronor per deltagare är bortkastade, om de leder till positiva resultat i Uddevalla.

Jag har frågat resenärerna vilka slutsatser de drar av Kanadas invandringspolitik. Vad anser de om systemet med poängbaserat urval av vilka ekonomiska migranter som tas emot, kvotbaserad flyktinginvandring utförd av UNHCR och att inte ta emot ensamkommande män?

Magnus Jacobsson (KD) påstår att jag har fel om utformningen av Kanadas invandringspolitik. Han har nämligen, utöver att vara på en NHL-match i hockey, sett en powerpointbild vid besöket. Jag har tagit del av Kanadas officiella statistik, tillgänglig på nätet för alla, även för Jacobsson. Men jag har inte, det är korrekt, varit på en NHL-match.

Evy Gahnström (V) frågar om mina utlandsresor när jag var vd för Uddevalla Energi.

Tillsammans med berörda medarbetare reste vi för att studera potentiella leverantörers referensobjekt i Europa. Efter beslut om leverantör reste vi för att förhandla om avtal och genomförde projektledningsmöten.

Resultatet blev Lillesjö kraftvärmeverk, Sveriges vackraste. Resorna gick varannan gång till Köln (Gummersbach), varannan gång kom de till oss.

Därefter har jag varit ett antal gånger i Tallinn i Estland inför byggandet av pelletsfabriken. Resultatet blev en fabrik.

För övrigt kan jag nämna att mitt lystmäte på resande med råge tillgodosågs under mina tre år som vd för Fortum i Danmark. 150 flygresor om året räckte mer än väl för att tillgodose mitt behov av resor.

7. dec, 2017