Energidirektörens emeritus tankeförsök

I några facebook-inlägg har jag kommenterat den studieresa till Kanada, som några politiker och chefstjänstemän i Uddevalla gjort, för att studera den kanadensiska invandringspolitiken.

Jag anser att det är viktigt att lära av andra och därför är det bra att någon gång då och då passera kommungränsen, ja till och med riksgränsen. Att studera kanadensisk invandringspolitik är värdefullt om resan leder till positiva resultat i Uddevalla.

I den efterföljande debattråden har Magnus Jacobsson (KD) och jag olika uppfattningar om omfattningen av invandringen till Kanada. Jacobsson har varit där och tagit del av föredragningar och officiell statistik, jag har inte varit där men försökt bilda mig en uppfattning genom officiella statliga hemsidor. Vi är inte ense.

I en av debattrådarna på Facebook använde jag retorik, som jag då tyckte var slagkraftig, om att Jacobsson byggde sin argumentation på en powerpointpresentation. När jag tagit del av Jacobssons reaktion, inser jag att retoriken blev viktigare än saken, vilket jag beklagar.

Jag känner Magnus Jacobsson som en engagerad och hederlig människa och politiker. Det var aldrig min avsikt att förolämpa honom. Jag framför min förbehållslösa ursäkt för retoriken. I sakfrågan kvarstår åsiktsskillnaderna.

9. dec, 2017