Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det saknas 15 000 lärare i Sverige, framgår av ett inslag i Svt Rapport. Skolverkets generaldirektör vill ha ett pedagogiskt snabbspår för migranter med lärarbakgrund. Klokt.

När Skolverket genomför kvalificerad pedagogisk utbildning för migranter kanske man kan passa på att fortbilda huvuddelen av den svenska lärarkår som spolats ut från lärarhögskolorna de senaste decennierna.

Behovet är uppenbart. Ingen kritik mot de kvalificerade och hängivna lärare som trots allt finns, men tyvärr är de alltför få.

18. dec, 2017