Energidirektörens emeritus tankeförsök

En medarbetare vid hemtjänsten i Trollhättans kommun vägrade att inhandla livsmedel, som vårdtagaren beställt, då dessa innehöll griskött. Enligt medarbetaren stred sådana inköp mot dennes muslimska tro.

Saken diskuterades i Trollhättans kommunfullmäktige i november, enligt en debattartikel i TTela av en liberal ledamot. Kommunen försvarar medarbetaren och anser att den inte kan diskriminera medarbetare på grund av deras tro, vad den nu har med inköpslistan att göra.

Däremot anser kommunen tydligen att den får diskriminera kommunmedborgare, som betalar för att få hjälp från hemtjänsten, genom att dess medarbetare vägrar att utföra de arbetsuppgifter de är anställda för och erhåller lön för att utföra.

Absurt. Det ankommer inte på enskilda medarbetare att av religiösa skäl avgöra vad vårdtagare får äta. Inköp och tillagning ingår i arbetsuppgifterna, däremot inte att äta sådant som strider mot deras tro.

Kommunens inställning är häpnadsväckande, och för att använda statsministerns återkommande mantra, oacceptabel. Konsekvenserna kan bli farliga.

22. dec, 2017