Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det besvärande förhållandet att svenska gymnasieelever presterar allt sämre och att universitetskurser allt oftare inleds med gymnasial kompletteringsutbildning får nu sin lösning.

Regeringen har beslutat att avskaffa hälften av de nationella proven i gymnasieskolan. Allt för att undvika prestationskrav på eleverna och göra arbetslivet lättare för lärarna.

Hur det ska få studenterna vid våra universitet och högskolor att klara kraven framgår inte. Universitets- och högskoleministern Helene Hellmark Knutsson (S), själv utan akademisk examen, har dock svaret. Sänk kraven, så att alla kommer med.

27. dec, 2017