Energidirektörens emeritus tankeförsök

Snart sagt varje brott måste leda till strängare straff. Det är den nu rådande uppfattningen i Konungariket Sverige. För några decennier sedan ansågs straff av "experter" motverka sitt syfte.

Brottslingar var i själva verket offer. "Samhället" var den skyldige. Vad som krävdes för att motverka brottsligheten var fler förskollärare och bibliotekarier.

Förskollärare och bibliotekarier, hedervärda yrken, hjälpte inte. Organiserad brottslighet och gängkriminalitet tilltar. På allt fler platser regerar parallellsamhällen, med egen "rättsskipning".

Nu ska straffen skärpas, trots att de tidigare ansågs verkningslösa. Fängelser ska byggas ut. Angrepp på "blåljuspersonal" skall leda till strängare straff. Likaså angrepp på vårdpersonal, socialtjänstens medarbetare och inte minst sexuella övergrepp.

Finns det något brott som inte ska leda till strängare straff? Verkligheten har en tendens att göra sig påmind  och hinna i fatt även den mest välvillige.

13. jan, 2018