Energidirektörens emeritus tankeförsök

Verkligheten är inte politiskt korrekt. Den odugliga regeringen Löfven (S) har återigen visat att den inte klarar av att agera med trovärdighet.

Statsministern utesluter inte att sätta in militär mot tungt beväpnade kriminella, eftersom polisen inte klarar av dem. Justitieminister Morgan Johansson (S) tog avstånd innan han togs i örat av sin chef statsministern och ändrade sig.

Kriminologer reser rygg och tar avstånd. Sveriges ledande bortförklarare av kriminaliteten i riket, Jerzy Sarnecki,, kallar tanken att använda militär mot tungt beväpnade kriminella för att starta inbördeskrig.

Är det inte det vi redan har?

18. jan, 2018