Energidirektörens emeritus tankeförsök

Generalmajor Anders Brännström har fått sparken som ansvarig för högkvarterets totalförsvarsarbete av ÖB Micael Bydén. Orsaken uppges vara några artiklar i medier och att han lämnade uppdraget som arméchef när han konstaterade att han som chef inte hade något att vara chef över.

Anders Brännström är en respekterad officer, känd för att säga vad han tycker och stå för sina åsikter. Micael Bydén är en uppskattad och respekterad överbefälhavare.

Nu spekuleras det vilt om att ÖB styrts från regeringskansliet när han gett Brännström sparken. Brännström själv är förvånad.

Det är omöjligt att som utomstående ha någon åsikt i ett personalärende. Utgångspunkten är väl ändå den gamla vanliga. Chefen har förtroende för sina närmaste medarbetare, och när det förtroendet förbrukats är medarbetaren inte längre det.

28. jan, 2018