Energidirektörens emeritus tankeförsök

Efter att ha misslyckats med att leda polisen får rikspolischefen Dan Eliasson nu chansen att misslyckas med att leda myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Eliasson utnämns till ny generaldirektör för MSB i en tid då Sverige ska bygga upp ett nytt civilt försvar och kraven på samhällsskydd och beredskap ökar. Visst kan det finnas ett värde i att misslyckade chefer får en ny chans, men till vilket pris?

I den bästa av världar är näste rikspolischef polis. Men det kanske är att hoppas på för mycket.

31. jan, 2018