Energidirektörens emeritus tankeförsök

Paniken i regeringskansliet breder ut sig. Insikten om att inte längre kunna rädda partigängaren, den i polisuniform utklädde lojale Dan Eliasson, krävde förändring.

Regeringen utnämner säkerhetspolisens chef Anders Thornberg till ny rikspolischef. En riktig polis. Utnämningen välkomnas av alla. Efter de senaste åren av förfall har han en svår uppgift, men få torde ha bättre förutsättningar än han att lösa den.

Tjänsten som generaldirektör och chef för Myndigheten för samhällsstöd och beredskap, MSB, har varit utlyst länge. 28 sökande, men ingen av dem tydligen lika kvalificerad som Eliasson, som får jobbet utan att ens ha sökt. Ännu en myndighet att "omorganisera", när Konungariket Sverige som bäst behöver alla goda krafter för att bygga upp det raserade civila försvaret.

För övrigt påstod justitieminister Morgan Johansson (S) att Thornberg är den förste polis som fått jobbet som rikspolischef. En sanning med modifikation.

Dan Eliassons företrädare som rikspolischef, Bengt Svensson, började förvisso inte som patrullerande konstapel utan som tingsmeriterad jurist. Han genomgick polischefsutbildning, hade polischefsbefattningar i Östergötland och hade varit länspolismästare i Örebro när han blev rikspolischef 2008. Eliasson efterträdde honom 2015.

1. feb, 2018