Energidirektörens emeritus tankeförsök

Två förvaltningar i Uddevalla kommun har tydligen svårt att tala med varandra. Barn- och utbildningsförvaltningen beställde ombyggnad av en av kommunens skolor från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Barn- och utbildningsförvaltningen tänkte inte på att fler elever betyder större kök och gymnastiksal. Samhällsbyggandsförvaltningen glömde behovet av större renoveringar på grund av bristande underhåll, Uddevalla kommuns paradgren. Var och en missköter sitt.

Resultatet blev att kommunfullmäktiges beslut i oktober 2016 om att anslå 150 miljoner kronor till ombyggnaden inte räcker. En mindre avvikelse har uppstått, att döma av ansvariga politikers kommentarer i dagens Bohusläningen. Det blir nog minst 300 miljoner kronor. Kommunmedborgarna betalar, sannolikt utan ett leende på läpparna.

Nej, det är inte "fake news". Jag kan vara kritisk mot Bohusläningen, men jag har svårt att tro att tidningen "hittat på" denna historia, även om den uppfyller de flesta krav på osannolikhet.

3. feb, 2018