Energidirektörens emeritus tankeförsök

Socialdemokraterna i Danmark föreslår betydande skärpning av asylreglerna, enligt ett inslag i SvtAktuellt. Rätten att söka asyl vid den danska gränsen ska tas bort, asylsökande hänvisas till ansökningscentraler i ursprungsländerna och de som beviljas asyl hänvisas till UNHCR:s läger.

Förslaget motiverar socialdemokraterna med att Danmark inte klarar att integrera fler.

Vad anser Evy Gahnström (V), Cecilia Sandberg (S) och Magnus Jacobsson (KD)?

Med de erfarenheter och inspiration de inhämtat från sin studieresa i Kanada, som tillämpar urval och volymbegränsning för ekonomisk migration, kvotflyktingar enligt UNHCR:s urval och inget mottagande av ensamkommande män, emotser vi en sakkunnig analys av de danska socialdemokraternas förslag.

5. feb, 2018