Energidirektörens emeritus tankeförsök

Den som inte har rätt att vistas i Sverige har rätt till vård och skola. Det finns således uppenbart goda skäl till att utvisade håller sig undan utvisningen. Kristdemokraternas ledare Ebba Busch Thor försvarar i Svt Aktuellt denna ordning.

För rättsmedvetandet är detta svårförståeligt. Hur kan man hävda att den som inte har rätt att vistas i landet ändå har rätt till landets omsorger? Emotser sakkunniga svar från de som förstår bättre än jag.

7. feb, 2018