Energidirektörens emeritus tankeförsök

SÄPO är oroat över de kinesiska investeringarna i Sverige, skriver Svenska Dagbladet den 13 februari.

Ett område som pekas ut är risken för att stora investeringar leder till politisk påverkan. Oron framkom när det kom förslag om att låta kinesiska företag bygga en hamn i Lysekil.

Jämförelser görs med Grekland, där kinesiska investerare gjort en storsatsning på hamnen i Pireus utanför Aten. Det styrande kommunistpartiet i Kina använde investeringen för sina politiska syften när de fick stöd av Grekland i konflikter kring mänskliga rättigheter och agerandet i Sydkinesiska sjön.

Johan Rydqvist, forskningsledare vid Försvarets forskningsinstitut FOI, uttalar sig i SvD. "Den svenska staten är naiv på många sätt. Sverige har varit helt oförberett och inte haft någon struktur för hur vi ska möta kinesernas agerande. Det såg vi till exempel i Lysekilsaffären."

13. feb, 2018