Energidirektörens emeritus tankeförsök

13 - 14-åringar förstör, stjäl och skrämmer kunder i butiker. Polisen talar uppgivet om att den saknar medel att stoppa dessa unga kriminella. Straffrabatterna för unga mellan 18 och 21 år och straffriheten för kriminella under 15 år har fått förödande konsekvenser.

I Svt Opinion Live talar en socialchef i Göteborg om vikten av samtal för att få de unga vilsekomna att välja den rätta vägen. Hedervärt., förvisso. Verklighetsförankrat? Knappast.

Den handlare i Kortedala, som bara andra halvåret 2017 haft 141 polisanmälda brott i sin butik, utförda av minderåriga, verkar inte övertygad om socialchefens lösning. Samtliga 141 polisanmälningar lades ner. Snart kan han tvingas lägga ner butiken.

22. feb, 2018