Energidirektörens emeritus tankeförsök

Tennisklubben i Ljungskile har drabbats av Uddevalla kommuns oförmåga att hitta en lösning på behovet av nya banor som ersättning för de klubben blivit av med. Både den tidigare majoriteten och den nuvarande har misskött frågan.

I Bohusläningen har det framgått att kommunstyrelsen kört över en enig samhällsbyggnadsnämnd och underkänt förslaget till avtal mellan Ljungskile sportklubb och kommunen.

Som ledamot av samhällsbyggnadsnämnden konstaterar jag att de handlingar som låg till grund för beslutet tyvärr inte gav ett välgrundat underlag för bedömning. Kommunstyrelsens krav på dokumentation redovisades inte. Handlingarna innehöll endast förvaltningens uppfattning.

Ljungskile Sportklubb ska självklart få ersättning för de kostnader som upplåtelsen av mark för tennisklubbens behov medför. Lika självklart är det att den ersättning Ljungskile Sportklubb får för att anlägga nya parkeringsplatser ska användas till parkeringsplatser.

Enligt uppgifter i Bohusläningen vägrar Ljungskile Sportklubb att gå med på att skattebetalarnas betalning för parkeringsplatser ska användas till parkeringsplatser.

Vad betalar skattebetalarna för i stället?

23. feb, 2018