Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det är en märklig tid vi lever i. Finansminister Magdalena Andersson (S) berömmer sig själv för att ha minskat statsskulden med 300 miljarder kronor. Varför?

Rättsväsendet har utarmats. Försvaret likaså. Infrastrukturen är snart på u-landsnivå. Statens huvuduppgifter är gravt misskötta.

Hur vore det om Konungariket Sverige i stället för meningslös plakatpolitik bestämde sig för att lösa kärnuppgifterna. Inklusive framtidssatsningar på höghastighetsjärnvägar?

24. feb, 2018