Energidirektörens emeritus tankeförsök

Är det en nyvunnen insikt hos regeringen att det är en klar fördel om höga chefer för centrala samhällsfunktioner kan sitt jobb? Statens kärnuppgifter dammas av. Försvaret, polisen, säkerhetstjänsten och det civila försvaret står nu högt på agendan.

Kompetens tycks äntligen vägas in när dess chefer utnämns. Överbefälhavaren är välmeriterad officer, rikspolischefen välmeriterad polis liksom säkerhetspolisens chef. Chefen för myndigheten för samhällsskydd och beredskap är... Regeringen tänkte tydligen inte på det.

2. mar, 2018