Energidirektörens emeritus tankeförsök

Uddevalla har ett förnämligt kulturhus. Sveriges näst mest besökta (egentligen det mesta beroende på hur Gotlands museum räknar sina besökare) länsmuseum. Det som saknas är en konsert- och mässlokal. Sedan många år har Bohusläns museum framfört att det inte är svårare än så att åstadkomma ett komplett kulturhus.

Jan Uddén, museipedagog vid Bohusläns museum, framför sedan långe kända förslag till hur Uddevalla kan få ett ännu bättre kulturhus. Bygg till en konsert- och mässlokal vid Bohusläns museum.

Bohusläns museum är måttligt roat av hamna i bakgården till ett gigantiskt byggnadskomplex i museiparken med bibliotek och kulturskola, hotell och kongressanläggning.

Skattebetalarna borde vara totalt ointresserade av att betala 30 miljoner kronor om året i 30 år för att flytta stadsbiblioteket och kulturskolan och ändå inte få en konsert- och mässlokal.

Rikskanslern Axel Oxienstierna (1583 -1654), den svenska statsförvaltningen fader, insåg redan då politikens realiteter. Hans uttalande "Min son, om Du visste med vilken ringa vishet Uddevalla styrs.", är värt att begrunda.

2. mar, 2018