Energidirektörens emeritus tankeförsök

Religionsfrihet är inte bara frihet att utöva sin religion utan även frihet från religion.

I Växjö har frågan om muslimska böneutrop blivit en tvistefråga. Böneutrop jämförs ofta med klockringning i svenska kyrkor. Jämförelser haltar. Kyrkklockor kallar till gudstjänst där det står var och en fritt att delta eller avstå. Böneutrop är bön, som inte går att avstå i från.

Biskopen I Växjö stift förespråkar i Svt Aktuellt naturligtvis muslimska böneutrop. Vad annat att förvänta av en biskop i Svenska Kyrkan?

5. mar, 2018