Energidirektörens emeritus tankeförsök

Feministiskt Initiativs nya partiledare vid sidan av Gudrun Schyman, Gita Navabi, argumenterar i Svt Opinion för att offentliga simhallar skall stängas för män så att kvinnor och flickor från "hederskulturer" ska kunna besöka dem.

Huvudargumentet är att det inte kan vara något problem att reservera simhallar under ett par timmar för kvinnor och flickor. Vilka värderingar om religiöst betingad könsseparation, i strid med ett jämställt samhälles, hon därmed understödjer vill hon inte förstå.

Navabi har i dag, på internationella kvinnodagen, kritiserats av partikamrater, som arbetar med hedersvåld i Stockholms utanförskapsområden, för att genom sin relativisering av hedersvåld motarbeta kvinnors rättigheter.

Navabi bortser från kritiken och berömmer sig för att F! satsar 100 miljoner kronor på särskilda åtgärder mot kvinnorelaterat våld. F! har inga 100 miljoner. Det F! gör att att i ett fantasifullt förslag till statsbudget satsa 100 miljoner skattepengar. I verkligheten har F! hittills endast bokstavligen eldat upp 100 000 kronor (kontanter, inte kort) på en grill i Visby.

Så kan man också åstadkomma ett kontantlöst samhälle.

8. mar, 2018