Energidirektörens emeritus tankeförsök

Kommunalrådet (M) i Vellinge hävdar i Svt Agenda att alla kommunmedborgare ska behandlas lika. Nyanlända, som av kommunen i enlighet med den paniklagstiftning som infördes 2016, tilldelats bostad i två år, blir av med lägenheten när kontraktet löper ut. Kötiden är lika för alla, i enlighet med kommunallagens regler om likställighet.

Kötiden för en hyreslägenhet i Stockholm är mellan elva och tretton år. Den familj, som i reportaget i Agenda fått en hyreslägenhet på Lidingö, får inte behålla lägenheten när de två åren gått och måste därför flytta. Var ska de ta vägen? Det tar ju över tio år att få en lägenhet på Lidingö.

Det gör det ju också för alla andra. Ska kommunerna, i strid med kommunallagens regler om att alla ska behandlas lika, införa gräddfiler? Vilka ska få förmånen att använda dem? Vilka konsekvenser får det?

Det socialdemokratiska kommunalrådet i Botkyrka anser att gräddfil för nyanlända är rätt. Övriga kommunmedborgare får vänta. Bostadskön måste ju vara rättvis.

11. mar, 2018