Energidirektörens emeritus tankeförsök

Nästan en femtedel av grundskoleeleverna får inte behörighet till gymnasieskolan.Svt Väst uppmärksammar dagens skola. Att en betydande del av de elever som går vidare från gymnasieskolan till universitet och högskolor saknar förmåga att läsa och skriva kvalificerad text berörs inte i inslaget, men är dokumenterat i flera studier.

Svt Väst rapporterar att studenter från hem med föräldrar utan högre utbildning utgör en väsentligt mindre andel på universitet och högskolor än studenter från hem med högutbildade föräldrar.

Hur blev det så? Jag är född 1953 och har två systrar, födda 1958 respektive 1962. Vi är uppväxta i ett arbetarhem. Vi har gjort "klassresan". Våra föräldrar gick sju år i folkskola. Vår far, född 1932, började arbeta i gruvan i Kiruna 1950 och blev genom internutbildning småningom gruvfogde. Vår mor, född 1933, blev tiden trogen hemmafru när barnen var hemma och arbetade därefter i butik.

I vårt föräldrahem var utbildningsidealet tydligt. Böcker fanns rikligt och vi läste dem. Självklart skulle vi barn studera vidare, det som våra föräldrar inte fick. Alla tre tog vi akademisk examen.

Varför försvann utbildningsidealet? Hur blev det "coolt" att inte plugga?

När pedagogerna tilläts avveckla kunskapsidealet och införa flumpedagogiken svek vi arbetarklassens barn.

13. mar, 2018