Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det blev ingen avsiktsförklaring från kommunfullmäktige i Uddevalla om att låta en privat exploatör vid Bohusläns museum bygga lokaler, som stadsbiblioteket och kulturskolan skulle flytta till. Projektet kallades kulturhus, men handlade om att flytta två kommunala verksamheter.

Det som Uddevalla saknar, en konsertsal, ingick inte i årshyran på 30 miljoner, över tio gånger mer än verksamheternas hyreskostnader i dag. Projektet fälldes av en enig opposition med stöd av miljöpartiets nedlagda röster.

Socialdemokraternas och vänsterpartiets reaktion är den vanliga vänsterretorikens. "Ta vårt förslag eller motarbeta kulturen."

Inget parti i fullmäktige är emot kultur men det kanske är viktigare med verksamhet än hus, i synnerhet som det tilltänkta huset inte innehöll det som Uddevalla saknar, en konsertlokal.

15. mar, 2018