Energidirektörens emeritus tankeförsök

"Det finns ingen Gud utom Gud och Muhammed är Hans profet". Det muslimska böneutropet är en bön som framhåller islams överordnade ställning.

Religionsfriheten diskuteras i Svt Opinion Live. Religionsfrihet är frihet att utöva sin religion men också rätten till frihet från religion. Muslimska böneutrop, som är bön, jämförs med klockringning, som kallar till bön. Klockringningen är en tusenårig tradition i vårt land, byggt på kristna värden.

Återigen underblåser det politiskt korrekta etablissemanget misstron mot sig själv. Centerpartiet har problem med sina riksdagskandidater. En riksdagskandidat i Solna väckte uppmärksamhet för sina åsikter som nämndeman. I Svt Opinion framträder en annan av centerpartiets riksdagskandidater i debatten om böneutrop med häpnadsväckande anklagelser om inkvisition mot kristdemokraternas Lars Adaktusson. 

Populismen växer där misstron mot eliten frodas, invandringen upplevs som ett hot och rädslan för att bli förlorare på globalismen gror.

En kyrkoherde i Svenska Kyrkan tycker naturligtvis i Svt Opinion att böneutrop är rätt. Det är väl bara att förvänta att Svenska Kyrkan snart ska anse klockringning vara fel.

22. mar, 2018