Energidirektörens emeritus tankeförsök

”Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt när det gäller hur lagstiftning kan utformas.” Lagrådet, bestående av rikets främsta domare från högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen, sågar regeringens förslag att ge 9 000 ensamkommande, som redan fått avslag på sin asylansökan, en ”andra chans”.

Principen att uppehållstillstånd inte grundas på den sökandes skäl, som redan prövats och inte ansetts tillräckliga, utan på en svensk myndighets handläggningstid, förkastas av lagrådet. ”Det kan starkt ifrågasättas om detta är en objektivt godtagbar princip.”.

Politik kallas ibland det möjligas konst. I ökande utsträckning gör regeringen Löfven (S) politik till det pinsammas konst. Socialdemokraternas eftergifter till stollarna bland regeringskollegorna miljöpartiet blir en allt större belastning (vilket i sig är hoppfullt inför valet).

Nu måste väl även centerpartiet inse att det inte kan stödja ett lagförslag som totalsågas av lagrådet.

28. mar, 2018