Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det statliga Swedavia, som äger och driver landets större flygplatser, ska få i uppdrag att försvåra flygresandet, skriver biståndsminister Isabella Lövin (MP)i Dagens Nyheter.

Exakt hur framgår inte, men Lövin framhåller Systembolaget som föredöme. Vi kan således förvänta oss söndagsstängda flygplatser, åldersgränser och legitimationskrav för tillträde till flygplatser, krångligare säkerhetskontroller för att förhindra spontanflygande och begränsat utbud av flygresor för att försvåra för lågprisbolagen.

Jag vet vad det är för datum i dag, men Lövin verkar mena allvar.

1. apr, 2018