Energidirektörens emeritus tankeförsök

”Snille och smak” är Svenska Akademiens, instiftad 1786 av Gustaf III, valspråk. Nobelpriset i litteratur är det internationellt mest kända och prestigefyllda pris Svenska Akademien delar ut.

Sedan det framkommit att en av ledamöterna, gift med den för sextrakasserier beskyllda så kallade kulturprofilen, läckt information om nobelpristagare till sin man och därmed grovt brutit mot de regler hon förbundit sig att följa, har akademien brutit samman.

Katarina Frostensson, kulturprofilens hustru, sitter kvar. En utbredd uppfattning har varit att ledamöter inte kan lämna, men akademiens stadgar möjliggör uteslutning vid grova överträdelser.

I vanlig svensk överslätande konflikträdsla vågar akademiens majoritet inte utesluta Frostensson. Konsekvensen blir att tre namnkunniga ledamöter, Kjell Espmark efter 37 års ledamotskap och 17 år som ordförande i nobelpriskommittén, Klas Östergren och den tidigare ständige sekreteraren Peter Englund, inte längre deltar i akademiens arbete.

De aderton är numera de tretton, sedan Kerstin Ekman och Lotta Lotass tidigare lämnat. En till och akademien självdör, då det krävs tolv ledamöter för att välja in en ny.

Man löser inte problem genom att sopa dem under mattan. Man sopar ut dem.

7. apr, 2018