Energidirektörens emeritus tankeförsök

Förr var det politiskt korrekt att bry sig om andra, skriver Magnus Jacobsson, gruppledare för kristdemokraterna i Uddevalla, i ett facebook-inlägg. Han hävdar att det nu är politiskt korrekt att stänga gränser och kasta ut nödlidande. Jacobsson föredrar den förra politiska korrektheten.

Jacobssons engagemang för flyktingar och nödlidande förtjänar all respekt. Svårare är det att respektera att det offentliga samtalet, oavsett åsikt, ska bygga på politisk korrekthet.

I ett fritt och öppet samhälle skall åsikter brytas mot varandra och värderas efter sitt innehåll, inte efter vad som för tillfället gillas av åsiktsetablissemanget.

Jag föredrar inga politiskt korrekta åsikter. Jag tilltror det demokratiska systemet förmåga att göra sakliga bedömningar och fatta beslut grundade på sådana. Har jag fel finns det verkligen anledning till oro.

7. apr, 2018