Energidirektörens emeritus tankeförsök

Svenska Akademiens kris engagerar. Professorn i praktisk filosofi Torbjörn Tännsjö föreslår att akademien läggs ner och att dess miljardtillgångar delas ut till vetenskaps- och forskningsprojekt.

Bortsett från att det inte självklart är en fördel för Konungariket Sverige att Svenska Akademien läggs ner, vilket naturligtvis inte kommer att hända, har professorn ett litet praktiskt filosofiskt problem att hantera.

Att stjäla är nämligen olagligt.

9. apr, 2018