Energidirektörens emeritus tankeförsök

Trafik- och parkeringsstrategin engagerar kommunfullmäktige i Uddevalla. Efter minoritetsåterremiss återkommer ärendet. Bra med cykelbanor, dåligt med bilar. 40 minuters debatt.

Uppgiven suck från oppositionen. Låt den passera, det är ju val om ett halvår och om kommunmedborgarna förstår sitt eget bästa kan den verklighetsanpassas.

Renovering och ombyggnad av Ramnerödsskolan. En mindre fördyring. 300 miljoner kronor i stället för 150 miljoner kronor. En omöjlig beslutssituation. Det går inte att säga nej.

Ärendet tar 40 sekunder. Uppgiven suck från oppositionen. Det är ju val om ett halvår och om kommunmedborgarna förstår sitt eget bästa kan städprocessen börja.

Att tillbringa en kväll i kommunfullmäktige som ledamot i opposition är en prövning.

11. apr, 2018