Energidirektörens emeritus tankeförsök

Nu är de aderton elva. Svenska Akademien kan inte längre i sitt självförhärligande utse nya ledamöter.

Kulturetablissemanget visar sitt verkliga ansikte. Det språkbruk ledamöterna använder för att beskriva varandra förknippas snarare med dynga än snille och smak.

Återstår att rädda den viktigaste kulturinstitutionen i konungariket Sverige. Kungen konstaterar i ett officiellt uttalande att Monarken, alltså han själv, som arvtagare till akademiens grundare Gustaf III, har ansvar och mandat.

Således avser han ingripa. I den bästa av världar, med stöd av akademiens stadgar, entledigar han gaggiga gubbar och narcissister. Sedan tillsätter han en akademi med framstående författare, språkvetare och ämbetsmän.

Kul om kungen verkligen gjorde det. Ännu roligare att se kulturetablissemanget gå i spinn. En osannolik dröm.

12. apr, 2018