Energidirektörens emeritus tankeförsök

Har den svenska ”fredsrörelsen” knoppat in? När försvarsövningen ”Aurora 17”, som syftade till att samöva försvar av Sverige mot angrepp, genomfördes förra året hade de så kallade fredsorganisationerna hög svansföring och kritiserade övningen för att vara en provocerande ”krigsövning”.

Ryssland avlyste i förra veckan luftrum söder om Karlskrona, över internationellt vatten men inom svenskt flygövervakningsansvar, för robottester. Nu har Ryssland gjort samma sak inför nästa vecka. Nya robottester.

Provocerande? Krigsövning? Icke, enligt den svenska ”fredsrörelsen”, som naturligtvis tiger. Det är ju Ryssland som skjuter attackrobotar närmare svenskt territorium än någonsin tidigare och eftersom det är Ryssland kan det ju definitionsmässigt inte vara en provocerande krigsövning.

Vems ärenden går den svenska ”fredsrörelsen”?

13. apr, 2018