Energidirektörens emeritus tankeförsök

3,2 miljarder kronor i subventioner till byggande av hyresrätter. Vänsterpartiet slår sig för bröstet och berömmer sig av att 10 000 hyresrätter byggts genom att pumpa in skattepengar i byggindustrin.

Byggindustrin konstaterar att dessa 10 000 hade byggts ändå och välkomnar inte subventioner till en redan överhettad bransch. Om behovet ska tillgodoses hade det behövt byggas 30 000 hyresrätter om året, enligt Boverkets analyser. Investeringar på cirka 100 miljarder kronor, att jämföra med de 3,2 miljarder regeringen pumpar in i byggföretagen.

Det är inte byggindustrin som ska subventioneras. Subventioner styr fel och driver på kostnader. De som ska subventioneras är de som behöver stöd för att ha råd med att hyra en bostad, inte nödvändigtvis nyproducerad.

En väl fungerande flyttkedja är viktigare är subventionerade hyresrätter. Varje nyproducerad bostad leder till en flyttkedja på mellan sex och åtta led och frigör i slutändan billigare hyresrätter.

16. apr, 2018