Energidirektörens emeritus tankeförsök

Sverige har inget behov av fler invandrare till låglönejobb, är socialdemokraternas utspel inför valet. Svenska jobb åt svenska, eller i vart fall åt dem som redan är här, jobbare. LO:s ordförande talar om ”skitjobb”, vilket väl får antas beskriva socialdemokratins uppfattning om dem som arbetar i låglöneyrken.

Höjer man blicken något (inser att jag svär i den kyrka jag inte är medlem i) inses att tanken om prövad ekonomisk migration inte är enbart befängd.

Kanada, som ofta framhålls som exempel på lyckad invandringspolitik (fråga de kommunpolitiker från Uddevalla som varit där), tillämpar ett poängsystem för ekonomisk migration. De yrken och kompetenser som behövs välkomnas, andra inte.

Därtill ett ”sponsringssystem”, som innebär att de migranter som får någon att ta ekonomiskt ansvar, välkomnas.

Sverige lider brist på arbetskraft. Samtidigt har vi hundratusentals människor som inte är anställningsbara. Ekonomisk migration handlar om människor som, helt förståeligt, flyr för ett bättre liv. Kan de försörja sig själva är de givetvis välkomna. Det är dock ingen mänsklig rättighet att leva på andras arbete.

De som flyr för sina liv, inte för ett bättre liv, är en helt annan fråga.

20. apr, 2018