Energidirektörens emeritus tankeförsök

Det är svårt att tro på uppgifter i medierna att centerpartiet avser att stödja regeringens förslag om att lagstifta för att ge ensamkommande, som fått avslag på sin ansökan om asyl då de saknar asylskäl., uppehållstillstånd. ”Fake news”, för att använda ett numera vedertaget begrepp.

”Gränsen har nåtts för vad som är acceptabelt när det gäller hur lagstiftning kan utformas.” Lagrådet, bestående av rikets främsta domare från högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen, har sågat regeringens förslag att ge 9 000 ensamkommande, som redan fått avslag på sin asylansökan, en ”andra chans”.

Trots lagrådets sågning avser regeringen Löfven (S) att gå vidare och föreslå lagstiftning.

Centerpartiet har en trist historia av att vara opålitligt. I dag framstår centern som en stabil förespråkare för marknadsekonomi och liberala värden.

Blotta tanken att centern skulle medverka till urholkning av rättssamhället är omöjlig.

22. apr, 2018