Energidirektörens emeritus tankeförsök

Gymnasieamnestin för unga män, som inte har asylskäl och därför ska utvisas, ifrågasätts.

Lagrådet, rikets främsta jurister, konstaterar att ”gränsen nu nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”.

”Ett riktigt dåligt genomarbetat förslag. Det är illa utformat, det är illa framtaget och för det bär regeringen ytterst ansvar”. Centerpartiets ordförande Annie Lööf framför skarp kritik mot förslaget.

Därför har centerpartiet beslutat att rösta ja till ett av de sämsta lagförslag den sämsta regeringen i modern tid lagt fram.

Politik är stundtals fullständigt obegriplig.

29. apr, 2018