Energidirektörens emeritus tankeförsök

Efter mitt inlägg om att Uddevalla kommuns samhällsbyggnadsförvaltning efter sju år inte verkställt ett kommunfullmäktigebeslut, fattat i enighet, har en intressant debattråd utvecklats.

Förvaltningen är uppenbarligen inte särskilt intresserad av att verkställa politiska beslut som den finner oviktiga. Å andra sidan verkställer den gärna beslut, som inte fattats, men som den finner viktiga. Sådant sker i en organisation som tillåts obstruera av den politiska majoriteten.

Dock är kritiken mot samhällsbyggnadsförvaltningen inget i jämförelse med den kritik som måste riktas med kultur- och fritidsförvaltningen. Den förvaltningen drar sig inte för att medvetet ljuga förtroendevalda rakt upp i ansiktet.

Hur ska man som fritidspolitiker kunna ha förtroende för kommunens förvaltning? Ständigt påpekas att vi som politiker inte ska kritisera förvaltningen utan våra politiska meningsmotståndare. Helt korrekt, om det vore så att förvaltningen verkställde beslut och inte ljög. Men som det fungerar nu är en storstädning påkallad.

11. maj, 2018