Energidirektörens emeritus tankeförsök

I valtider är pensionerna aktuella. Kritiken mot de låga pensionsnivåerna tilltar och krav på förändringar blir fler.

Att förlita sig enbart på den allmänna pensionen när man slutar arbeta leder för alltför många till kraftigt sänkt levnadsstandard. Många har tack och lov tjänstepension, som förbättrar situationen.

För ett drägligt liv efter de yrkesverksamma åren är det viktigt att ha ett privat pensionssparande. Regeringar av skiftande färg har sedan 90-talet successivt tagit bort incitamenten till privat pensionssparande för att slutligen helt avskaffa dem.

Hur tänker regeringarna? Den allmänna pensionen är otillräcklig och i många fall oanständigt låg. Tjänstepensionen omfattar inte alla. Privat pensionssparande motarbetas. Hur ska vi då få ihop det?

21. maj, 2018