Energidirektörens emeritus tankeförsök

Efter 13 timmars budgetsammanträde i kommunfullmäktige ser jag ett intressant inslag i SvtAktuellt om effekterna av den kommunala proportionella beskattningsrätten.

En undersköterska med 25 000 kronor i månadslön betalar 12 000 kronor mer i skatt i Dals Ed än i Österåker. 1 000 kronor mindre i månaden i disponibel inkomst.

Vad beror det på? Stor skillnad i skattekraft, alltså inkomstnivå, är en förklaring och kommunalskatten slår hårdast mot låginkomsttagare. Skillnad mellan välskötta och illa skötta kommuner är en annan. Skillnad mellan kommunalt äventyrsbad och simhall är en tredje. Skatteutjämningssystemet kompenserar till en del, men inte helt.

Det kanske är dags att avskaffa kommunalskatten, liksom landstingen/regionerna? Gemensam skattesats för riket? Kommunerna tilldelas de medel som erfordras enligt något listigt system, som inte premierar äventyrsbad, fotbollsarenor, dyra kulturhus med hotell eller byggandet av två simhallar när det bara behövs en.

14. jun, 2018