Energidirektörens emeritus tankeförsök

22 multimiljonärer ägnar dryga en och en halv timme åt att sparka på en uppblåst läderboll. En svensk multimiljonär anklagas för att en tysk multimiljonär lyckats sparka in läderbollen i en uppställd bur.

Denna händelse har lett till omfattande hatkampanjer på nätet, avståndstaganden från hatkampanjerna, fördömanden från statsministern, stöduttalanden från det uppblåsta läderbollförbundets ledning och ogillande från samhällsdebattörer.

En av de mest bisarra och verklighetsfrämmande teser som framförs är att idrott ädla känslor föder. Sanningen är snarare att den göder dyngmentalitet.

24. jun, 2018