Energidirektörens emeritus tankeförsök

Nu får det väl räcka. När socialdemokraterna tar i med det tunga artilleriet blir liberaler och centerpartister skotträdda. Knappast vad man förväntat sig av en major vid Kungl Svea livgarde (numera Kungl Livgardet).

Inget parti kan bortse från att det i riksdagen efter valet sannolikt kommer att finnas tre 20-procentspartier, varav ett djupt ogillas av alla andra.

Riket regeras inte med önsketänkande och förnekelse. Riket regeras med realiteter. Det är verkligheten som avgör, inte illusioner av hur det borde vara.

Alliansen, och inte minst mitt eget parti, måste upphöra med sitt självskadebeteende. De enda som tjänar på vårt huvudlösa agerande är social- och sverigedemokraterna.

2. jul, 2018