Energidirektörens emeritus tankeförsök

Spelteorin, som går ut på vem som kan förneka existensen av Sverigedemokraterna bäst, leder oss in i elände. Med tre tjugoprocentspartier blir det svårt att få ihop det utan någon av de 20 procenten. 20 procent blir vågmästare, hur mycket vi än ogillar det.

Om vi inte accepterar att var femte väljare inte tycker som vi, vad gör vi då? Låter vänstern fortsätta att köra Sverige i diket? Vad händer 2022? När har demokratin i demokratisk ordning avskaffats?

I mars 1933 infördes i Tyskland i demoratisk ordning det som benämns ”Ermächtiggungsgezets”. Demokratin avskaffade sig själv.

Det är farligt för demokratin att marginalisera för medborgarna upplevda problem. Populismen lever på missnöje och enkla lösningar. Den växer där vi andra partier inte klarar av att presentera trovärdiga lösningar.

2. jul, 2018