Energidirektörens emeritus tankeförsök

När S-MP-regeringens proposition om att ge asylsökande unga män, utan asylskäl, asyl genom den så kallade ”gymnasielagen”, granskades av lagrådet sågades den rejält. Lagrådet, rikets främsta jurister, konstaterade att ”gränsen nu nåtts för vad som är acceptabelt i fråga om hur lagstiftning kan utformas”.

Trots lagrådets skarpa kritik drevs lagen igenom i Sveriges riksdag av S, MP, V och ett av allianspartierna (för att inte få mer skäll av gruppledaren i Uddevalla för ett av allianspartierna avstår jag från att nämna vilket) och trädde i kraft den 1 juli.

Nu har migrationsdomstolen i Malmö avgjort ett av de första målen. Domstolen konstaterar att lagen inte går att tillämpa då den sökandes identitet inte kan fastställas (sic!). Ansökan avslås.

Slarvig lagstiftning under mediatryck tillhär inte ett rättsstat.

6. jul, 2018