Energidirektörens emeritus tankeförsök

Vid Natos toppmöte i Bryssel kräver USA:s president Donald Trump att Europa också har ansvar för sitt eget försvar och inte kan låta USA:s skattebetalare stå för notan.

USA svarar för cirka 70 procent av Natos kostnader och endast ett fåtal av de europeiska natomedlemmarna lever upp till kravet på att avsätta två procent av bruttonationalprodukten till Europas försvar.

Trump må vara en stollig och oberäknelig president, men har han alltid fel?

11. jul, 2018