Energidirektörens emeritus tankeförsök

Expressen har granskat miljöpartiets toppar och konstaterat att de inte lever som de lär. De kör nedskitande diesel- och bensindrivna bilar, den ena värre än den andra. Språkröret Isabella Lövins har en av de värsta förorerande bilar som finns.

Märkligt att Expressen framställer detta som en nyhet. Har någon trott att miljöpartiets toppar lever som de lär?

Förra språkröret Åsa Romson hade ju uppfattningen att förbudet mot miljöfarliga bottenfärger för båtar inte gällde henne. Miljöpartiets toppar flyger mer än någonsin när de inför en flygskatt som inte gäller dem, eftersom vi andra betalar deras.

Miljökraven gäller ju bara oss andra.

14. jul, 2018