Energidirektörens emeritus tankeförsök

Omkring 70 skogsbränder rasar i Sverige. Torkan och värmen gör situationen akut.

För fyra år sedan härjades Västmanland av en svår skogsbrand. Då fick vi hjälp med brandbekämpningsflyg från andra EU-länder. Så även denna gång, liksom norska insatser.

Enligt uppgifter i medierna är endast en svensk helikopter tillgänglig. Det ör ju semester, som vanligtvis inträffar sommartid, vilken också är den tid på året då skogsbränderna bryter ut.

På fyra år har vi inte fått fram ett nationellt brandbekämpningsflyg. Att få hjälp från EU är gott och väl, men vi kan inte enbart förlita oss på hjälp utifrån. Vi måste även ha egen förmåga och kunna bistå andra när behoven uppstår.

För övrigt kanske en översyn av semesterplanläggningen skulle kunna tillföra någon förmåga? Tryggt dock att generaldirektören för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, förre rikspolischefen, engagerat sig i brandbekämpningen nu när han inte löngre har ansvar för brottsbekämpningen.

17. jul, 2018