Energidirektörens emeritus tankeförsök

Jag har letat efter uppgift om vad ett brandbekämpningsflygplan kostar. En fyra år gammal uppgift anger 240 miljoner kronor. Tio brandbekämpningsflyg skulle alltså kosta mindre än tre miljarder kronor.

Placera planen i flygvapnet. Semesterplanera så att de kan användas när det brinner. Tre miljarder är ingen stor post i statsbudgeten. Sveriges statsbudget 2018 redovisar intäkter på 1 043 miljarder kronor.

Statens subventioner till elcyklar är över en miljard kronor över tre år. I stället för elcyklar, som efter subventionen i snitt kostar 12 000 kronor, till glädje för dem som ändå haft råd att köpa den osubventionerade, skulle vi kunna ha fyra brandbekämpningsflygplan.

För att inte tala om kostnaden för asyl till dem som inte har asylskäl.

18. jul, 2018